Konaklama Tur Kayıt Sözleşmesi

Paket Tur Sözleşmesi

 

Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

 

TARAFLAR

 

ŞİRKET UNVANI                           : Ulu Otobüs Seyahat Turizm Organizasyon San.İç ve Dış Tic .Ltd.Şti 

 

 

ADRESİ                                            :PiriMehmetPaşa mah. Hacı Pervane cad Hızırhılkın sok Ertaş Plaza no:1 kat.2 D: 6 SİLİVRİ / İSTANBUL

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ                  : +90 0850 303 88 28  info@tatilhayalin.com

                                                           

 

KATILIMCI             :

 

AD/SOYAD                                       :

 

T.C. KİMLİK NO                            :

 

ADRES                                              :

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ                  :

 

 

İş bu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından  geçerlidir.

 

Bu sözleşmede, madde 1.2. de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.

 

 • Tüketici, kendisinin ve 1.2. de belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vb) şirket sorumlu değildir.

 

 • Tüketici 1.2. maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 

2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu; TÜKETİCİ’nin, Şirket’e ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

 

3- PAKET TUR NİTELİKLERİ ve SÜRESİ

 

3.1. SÜRESİ             

 

Paket tur …/…/…. hareket tarihi  …/…/…. dönüş tarihi  olmak üzere toplam …. Gece ….. gündür. Paket turun başlangıç yeri ………ve bitiş yeri  ……… dir.  (24 saat dilimi olarak belirtilmiştir.)

 

3.2. NİTELİKLERİ

 

DURAKLAMA YERLERİ ve GÜZERGAH

 

KONAKLAMA TARİHLERİ, TÜRÜ, YERİ, NİTELİĞİ, SINIFI, SÜRESİ,

-Otel, motel, hostel, tatilköyü vb

 

-yıldızlı, vb.

-….gece, ….gün. (24 saat dilimi olarak belirtiniz)

YEMEK PLANI

Tam/yarım pansiyon, öğle yemeği hariç vb.

ULAŞIM ARAÇLARININ TÜRÜ, YOLCULUĞUN SINIFI, HAREKET VE DÖNÜŞ TARİHLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ

-Uçak,otobüs,tren vb.

 

-ekonomi,business,kuşetli vb.

-saatleri (24 saat dilimi olarak ve örneğin cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00:30 gibi.)

YOLCULUKLA İLGİLİ BELİRLİ YER TAHSİSİ VARSA BU YER İLE İLGİLİ BİLGİ

-Koltuk no,kamara no, vb

 

-Kabin kategorisi belirlenir.

ARA KONAKLAMA YERİ, TARİHİ VE AKTARMA BİLGİLERİ

 

 

YAŞ VE SAĞLIK ŞARTLARI

Gidilecek yerin gidilecek tarihteki iklim ve coğrafi koşullarına göre bilgilendirme yapılmalı alerji, astım, hamile ve yaşlılar için vb.

TURİST REHBERLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ

Paket turun özelliğine göre turist rehberliği hizmetinin nerelerde ve ne şekilde verileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilecektir. (Müze  ve ören yeri-şehir turları vb)

 

GEMİ TURLARI İÇİN : İstanbul havalimanı veya deniz limanından başlayarak İstanbul’a dönüşe kadar seyir esnasında, gemi içinde ve ekstra olarak satın kara turlarında verilecek rehberlik hizmeti hk. bilgi

ZORUNLU SİGORTA İLE  DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN BİLGİ

(İhtiyari sigorta, sağlık sigortası, erken rezervasyon sigortası gibi bilgiler eklenmelidir. )

 

 

 

3.3. İş bu maddede belirtilen ve broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulduktan sonra ancak tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.  

 

4- SÖZLEŞME FİYATI   

 

4.1. Sözleşme vergiler ile tüketiciye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler dahil …..TL’dir. Bunlar haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir.

 

4.2. Tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.

 

4.3. Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ini geçmemek üzere:

4.3.1. Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması

4.3.2. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması

4.3.3. Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.

 

 

5- ÖDEME PLANI VE ŞEKLİ

-Ön ödeme bedeli

-Şirket tarafından belirlenir

-Tüketicinin ödemeye ilişkin özel istekleri ayrıca belirtilir.

-Kredi kartı veya nakit ödemler

-Peşin veya taksit bilgileri ve kesintisiz iade hali…..

 

 

6- TARAFLARCA KABUL EDİLEN ÖZEL TALEPLER

(VARSA ŞİRKET TARAFINDAN YAZILACAKTIR)

 

7- GENEL HÜKÜMLER

 

7.1. ŞİRKET paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptırır.

 

7.2. ŞİRKET esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TÜKETİCİYE derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;

 1. a) Paket turun başlamasından önce Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler
 2. b) iş bu sözleşmenin 4.3. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri.

 

 

7.3. Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için …….. kişi sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az yirmi gün öncesine kadar TÜKETİCİYE bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİNİN tazminat hakkı yoktur.

Ancak ŞİRKET tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.

 

7.4. ŞİRKET, TÜKETİCİNİN reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.

 

7.5. ŞİRKET, TÜKETİCİYE paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur

 

7.6. ŞİRKET, paket turun iptali durumunda 7.6 da belirtilen halleri kapsayacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

 

7.7. Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına, ŞİRKET’e yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde TÜKETİCİNİN sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

 

8- MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

8.1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ŞİRKET için mücbir sebep sayılır. Bu haller;

 

 1. a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller
 2. b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller
 3. c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri

 

8.2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ŞİRKET sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. ŞİRKET ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

 

 

9- SÖZLEŞMENİN DEVRİ

 

9.1. TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce ŞİRKET’e yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

 

9.2. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ŞİRKET’E karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ŞİRKET tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

 

10- SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI

 

10.1. Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini ŞİRKET’e yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

 1. a) ŞİRKET tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma
 2. b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma
 3. c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme

10.2. Sözleşmeden dönülmesi halinde, ŞİRKET, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür.

 

10.3. Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ŞİRKET tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 10.1. maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.

 

10.4.  ŞİRKET paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, ŞİRKET paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde ŞİRKET’in ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak ŞİRKET o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, ŞİRKET, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

 

10.5.  TÜKETİCİ’nin, ŞİRKET’e yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala bildirilmesi halinde ( ŞİRKET, gün ve kesinti oranlarını paket turun koşullarına göre belirleyecek.    )

 

10.6. Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, gemi paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır.  Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ŞİRKET’e ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.

 

11- SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ

 

11.1. ŞİRKET, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

 1. a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.
 2. b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
 3. c) Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.

ç) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.

11.2. Sözleşmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, ŞİRKET ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİYE zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

 

12- Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyid etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

13- 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

 

İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.

 1. a) Tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda ŞİRKET’in in en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
 2. b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
 3. c) Tüketici tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine/şehrine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
 4. d) Tüketiciye verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM.

BİR SURETİNİ TESLİM ALDIM

 

—————————————————————————————————————–

 

 

AD/SOYAD                                      :

 

T.C. KİMLİK NO                            :

 

ADRES                                             :

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ                  :

 

İMZA                                                :

 

 

—————————————————————————————————————–

 

 

ŞİRKET UNVANI                           :   Ulu Otobüs Seyahat Turizm Organizasyon San.İç ve Dış Tic .Ltd.Şti 

 

ADRESİ                                            :  PiriMehmetPaşa mah. Hacı Pervane cad Hızırhılkın sok Ertaş Plaza no:1 kat.2 D: 6 SİLİVRİ / İSTANBUL

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ                  : +90 0850 3030 88 28  |  info@tatilhayalin.com

 

 

İMZA                                                :

 

© 2018 tatilhayalin.com
Reserve Online Rezervasyon Yazılımları, Online Tur ve Hotel Satış Sistemleri
Heweso tarafından Reserve Online Reservasyon Sistemleri® ile hazırlanmıştır.
Whatsapp Whatsapp